Ogłoszenia

Wszystkich pacjentów, którzy potrzebują receptę na leki stałe, prosimy o wysłanie listy leków wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, nr PESEL) na adres rejestracja@bi-med.com.pl