Zakres usług

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BI-MED” Apteka „Leśna” Sp. z o.o. udziela następujących świadczeń zdrowotnych:

 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie:
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800,
  • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (realizowana przez Spółkę w ramach umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne) w dni robocze w godzinach od 1800 do 800 oraz w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 800 dnia danego do godziny 800 dnia następnego.
 2. Profilaktyczne Programy Zdrowotne:
  • Program Profilaktyki Raka Piersi – etap podstawowy,
  • Program Profilaktyki Raka Piersi – etap pogłębionej diagnostyki,
  • Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap pogłębionej diagnostyki.
 3. Diagnostyczne usługi zdrowotne – diagnostyka laboratoryjna i obrazowa.
 4. Specjalistyczna Opieka Zdrowotna – Specjalistyczne gabinety prywatne (usługi komercyjne).
 5. Rehabilitacja lecznicza (usługi komercyjne).
 6. Transport medyczny.